Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is voor cliënten die last hebben van een (lymf)oedeem. Een lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Er kan sprake zijn van aangeboren oedeem of een oedeem dat het gevolg is van kanker, bloedvatproblemen, littekens, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Hierdoor kunnen de lymfevaten beschadigd raken met vochtophopingen als gevolg.

Het is belangrijk om vroegtijdig te starten met oedeemtherapie vanwege een groter effect op het resultaat.

Als oedeemfysiotherapeut stimuleer ik de afvoer van vocht met behulp van verschillende soorten oefeningen en pas ik gerichte massage toe om het vochtafvoerende systeem te bevorderen.

Het duurt even voordat er een blijvend resultaat is bereikt. Zodra er een stabiele situatie is bereikt kunnen bandages, tape en therapeutische kousen gebruikt worden om de situatie stabiel te behouden.


De behandeling

De behandeling van oedeem bestaat uit een aantal componenten:

Voorlichting en advies op het gebied van leefregels en huidhygiëne.

Manuele lymfedrainage. Een speciale massagetechniek waardoor de afvoer van het overtollige vocht bevorderd wordt.

Oefentherapie. In veel gevallen kan door oedeem een bewegingsbeperking zijn ontstaan waardoor mobiliteit en spierkracht zijn afgenomen. Door gerichte oefeningen neemt het oedeem af waardoor de beperkingen verminderen of helemaal verdwijnen. Daarbij maken we gebruik van de pompfunctie van onze spieren. Die is belangrijk voor het transport van lymfevocht.

Ademhalingstechnieken. Specifieke oefeningen voor uw ademhaling verbeteren de afvoer van het oedeem.

Compressie door middel van zwachtelen. Door het aanleggen van zwachtels wordt van buitenaf een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van het oedeem ondersteunt. De zwachtels worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de vochtcirculatie is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten.

Lymftaping. Met behulp van speciale tape die een liftende werking heeft kan de onderhuidse vochtcirculatie verbeteren en de afvoer van oedeem bevorderd worden.

Een belangrijk doel is uiteindelijk zelfmanagement. Een juiste omgang met oedeem is namelijk zeer bepalend voor het verloop ervan. U als patiënt speelt hierin een belangrijke rol.