Intervisiecoaching

Het KNGF bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorg. Intervisie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. 

Ik ben bevoegd om als Intervisiecoach bijeenkomsten te begeleiden. Gezamenlijk met fysiotherapeuten van uw praktijk bespreken we cases op het gebied van communicatie, dossiervoering, klinisch redeneren en feedback op proces en uitkomsten. 

Ik ondersteun het leerproces en sta borg voor vertrouwen en integriteit. Elke keer blijkt weer hoe interessant het is om met collega's te sparren.

Fysiotherapeuten die deelnemen aan het KNGF-plusprogramma zijn verplicht om jaarlijks aan drie intervisiesessies deel te nemen.

Tevens leid ik als trainer voor het KNGF fysiotherapeuten op die werkzaam willen worden als intervisiecoach.