Intervisiecoaching

Het KNGF bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorg. Intervisie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Ik ben bevoegd om als Intervisiecoach bijeenkomsten te begeleiden. Gezamenlijk met fysiotherapeuten van uw praktijk bespreken we cases op het gebied van communicatie, dossiervoering, klinisch redeneren en feedback op proces en uitkomsten.

In opdracht van het IVAK, het SKF en van individuele praktijken zelf ben ik als interivisiecoach werkzaam.

Ik ondersteun het leerproces en sta borg voor vertrouwen en integriteit. Elke keer blijkt weer hoe interessant het is om met collega's te sparren.

Tevens leid ik als trainer voor het KNGF fysiotherapeuten op die werkzaam willen worden als intervisiecoach.