Aanmelden

Als fysiotherapeut vind ik het belangrijk dat u zonder pijnklachten uw leven kunt leiden.

Wilt u meer weten of direct een afspraak maken? Bel me op 0317 - 426 176 of stuur een email naar ingrid@fysiotherapiemarcusse.nl. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

Ik ben aangesloten bij het KNGF, de VvAA en de NVFS en ik heb contracten met alle grote zorgverzekeraars. Behandelingen kunnen ook vergoed worden vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB).

Ik ben BIG geregistreerd en opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Is de informatie op mijn site nuttig of missen er juist nog zaken waarover u geïnformeerd wilt worden, laat het me weten.

Privacy policy

Marcusse Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Privacy_policy_v1.1 Marcusse Fysiotherapie.pdf


Belangrijk om te weten

Verwijzing

Het kan zijn dat u een verwijzing hebt van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Maar u kunt ook direct bij mij terecht, een doorverwijzing van de huisarts is niet vereist. Ik kan op verzoek van de huisarts ook een eenmalig onderzoek doen (consultatief onderzoek).

ID-card

Neemt u bij het eerste bezoek een ID-card mee (paspoort, rijbewijs, of vreemdelingendocument).

Vergoeding

Fysiotherapie wordt alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Wilt u zelf controleren hoeveel behandelingen fysiotherapie uw zorgverzekeraar vergoedt?

Kijk voor meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie per zorgverzekeraar op het overzicht van Zorgwijzer: www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie .

Via de volgende link vindt u een overzicht van zorgverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten: www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx


Contactformulier