Weidmann Training en Coaching

Bij intervisie- en visitatieopdrachten werk ik samen met Bedrijfsconsultant Harald Weidmann. Met name daar waar het gaat om het gebruik van kengetallen voor je bedrijfsvoering. Hieronder treft u een introductie aan van zijn werk. Bij interesse kunt u direct contact met Harald opnemen op zijn telefoonummer 06 - 201 454 03 .

De uitdaging

Succesvolle organisaties kunnen zich moeiteloos aanpassen aan veranderende markten, productie- en exploitatiekosten, wetgeving, klantwensen en technologie. Deze organisatie blinken uit in transparante en servicegerichte processen en een interne cultuur waarin mensen van en met elkaar leren.

Hoe hebben ze dit gedaan?

Stuk voor stuk hebben deze organisaties tijdig hun organisatiemodel afgestemd op de eisen van deze tijd en een open source houding aangenomen. Dat laatste wil zeggen dat je als team voortdurend aan staat, ontvankelijk bent voor nieuwe ontwikkelingen en daar snel op reageert. Initiatief wordt gestimuleerd en werknemers worden ook bij mislukte experimenten gesteund. Bedrijfsprocessen zijn niet gesloten en bestaan niet om zichzelf, maar enkel en alleen om de interne en externe omgeving te bedienen. En zodra dit beter kan worden de processen aangepast.

Ook uw organisatie kan dat!

Hoe? Door een lerende bedrijfscultuur te promoten, door medewerkers te stimuleren om lef te tonen en hun interesses en talenten te gebruiken, en door innovatieve oplossingen boven verouderde best practices te verkiezen.

Dit is een continu proces. Denk nooit dat je er bent, de wereld staat niet stil. Ik heb een aanpak ontwikkeld om uw organisatie op team- en individueel niveau te coachen richting een sterke en competitieve instelling.

Intervisie en visitatie

Elementen van mijn aanpak pas ik toe bij intervisie en visitaties. Misschien vormt zo'n sessie een mooie gelegenheid voor u om kennis te maken met mijn diensten.

Als losse opdracht of als onderdeel van de training Bedrijfsvoering voor Fysiotherapeuten kunnen we een audit van uw praktijk uitvoeren. We onderwerpen uw beleidplan, kwaliteitsbeleid, gegevensbescherming, veiligheid en toegankelijkheid aan een kritische blik, kijken samen met u naar de PROM- en PREM-resultaten en bespreken met u en uw team de Team Climate Inventory (TCI). Uiteraard kunt u daarnaast ook eigen onderwerpen inbrengen.

Duur en kosten

De duur van de audit is 1 dag bij u op locatie waarna u een rapport ontvangt met onze bevindingen, verbetervoorstellen en aanbevelingen. Nadat u eventuele aanpassingen hebt doorgevoerd volgt er een terugkoppeling van circa 2 uur, wederom op uw locatie.

De kosten van de audit bedragen 1040 euro ex reiskosten a 21 cent/km .
Kosten voor training incl. audit bedragen 1680 euro ex reiskosten a 21 cent/km .

Training Bedrijfsvoering voor Fysiotherapeuten

Een financieel gezonde, gezellige en inspirerende zorgpraktijk runnen is een veeleisende uitdaging. De sector is sterk afhankelijk van politieke besluitvorming en het beleid van zorgverzekeraars. Hoe houd je in zo'n onzeker landschap grip op je organisatie zodat gestelde doelen ook haalbaar zijn en uw werknemers zich daar met enthousiasme voor inzetten. Verwacht van ons geen hippe verhalen over onrealistische innovaties, maar direct toepasbare adviezen van mensen uit de praktijk.

Is uw zorgorganisatie toekomstbestendig? Tijdens de training Bedrijfsvoering voor Fysiotherapeuten leert u om goed gebruik te maken van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) zodat je beleid kunt maken op basis van je praktijkresultaten en mogelijkheden. Uiteraard pakken we zo nodig ook de spiegelinformatie (behandelgemiddelden en behandelindex) erbij van uw zorgverzekeraars.

Na afronding van de training ga je jouw praktijkorganisatie managen vanuit een bedrijfskundig perspectief, met een logische samenhang tussen beleid, strategie en proces.

Duur en kosten

De duur van de training is 1 dag bij u op locatie en een online terugkoppeling van circa 2 uur.
De kosten bedragen 880 euro ex reiskosten a 21 cent/km .

Bel me op 06 - 201 454 03

Jungfraujoch, zomer 2022Een bedrijf leiden is als een berg beklimmen: begin met een goede strategie!